Daňové poradenství

1.    Přímé daně:

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zálohová i srážková daň)
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Silniční daň
 •   Tato oblast zahrnuje zejména:
  • odborné zpracování přiznání k jednotlivým daním včetně elektronického podání správci daně a následná garance obsahu zaslaných podání;
  • dle požadavku klienta osobní návštěvy v sídle firmy za účelem řešení aktuálních daňových problémů;
  • obecné porady o znění daňových zákonů a souvisejících předpisů formou vyhotovení a zasílání písemných dokumentů týkající se dané problematiky;
  • daňové plánování;
  • výpočet předpokladu daňové povinnosti;
  • kontroly uplatňování daňových režimů v minulém období včetně řešení nápravy chybových stavů;
  • zastoupení v daňovém řízení a v jednání se správcem daně.

2.    Nepřímé daně:

 • Daň z přidané hodnoty, která zahrnuje zejména:
  • odborné zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení včetně elektronického podání správci daně s garancí obsahu zaslaných podání;
  • poradenství v oblasti DPH v tuzemsku i při zahraničním styku, zejména:
  • řešení problematiky DPH při dodání a pořízení zboží v rámci EU;
  • řešení problematiky při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí;
  • pořízení služeb z EU a třetích zemí;

  • zpracování souhrnného hlášení včetně elektronického podání;
  • pravidelný daňový servis;
  • obecné porady o znění daňových zákonů a souvisejících předpisů formou vyhotovení a zasílání písemných dokumentů týkající se dané problematiky;
  • daňové plánování;
  • kontroly a revize uplatňování daňových zákonů v minulém období;
  • zastupování v daňovém řízení a v jednání se správcem daně;


Účetnictví a controlling

 • Vedení daňové evidence, jednoduchého účetnictví při splnění zákonných podmínek;
 • Vedení účetnictví právnickým i fyzickým osobám;
 • Vedení mzdové a personální agendy včetně zpracování a odeslání přehledů okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;
 • Zpracování směrnic pro vedení účetnictví;
 • Průběžná kontrola zaúčtování jednotlivých účetních případů;
 • Kontrola a revize účetních výkazů sestavených k datu řádných, případně mimořádných účetních závěrek;
 • Spolupráce a poradenství při provádění inventarizace veškerého majetku a závazků;
 • poradenství při zpracování účetnictví v ekonomických systémech POHODA, MONEY, STEREO, LEVEL;
 • Pravidelné proškolování pracovníků firmy;


Poradenství při fúzích a akvizicích

 • Sloučení nebo splynutí společností
 • Rozdělení společností
 • Převod jmění společnosti
 • Změna právní formy
 • Prodej nebo koupě podniku
 • Převod obchodního podílu
 •   Tato oblast zahrnuje např.:
  • daňové strukturování transakcí;
  • asistence při výběru optimální varianty obchodní akvizice;
  • zaúčtování zvolené varianty a poradenské služby pro dokončení obchodní akvizice;
  • poradenství související s daňovým a účetním posouzením transakčních nákladů;
  • revize kupní smlouvy z daňového a souvisejícího účetního hlediska;


Účetní a daňové poradenství v neziskovém a veřejném sektoru

 • Účetní poradenství v oblasti vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 504/2002 Sb.;
 • Poradenství při zpracování účetnictví v ekonomických systémech Gordic, Fenix, KEO, Ginis, Navision, POHODA, MONEY;
 • Členění nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové (hospodářské) činnosti;
 • Odborné poradenství při sestavování účetní závěrky a provádění inventarizací dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.;
 • Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob veřejně prospěšných poplatníků s použitím specifických optimalizačních nástrojů včetně výpočtu ušetřené daňové povinnosti
 • Řešení problematiky bezúplatných příjmů včetně možnosti osvobození bezúplatných příjmů při splnění zákonných podmínek
 • Komplexní řešení problematiky DPH vč. uplatnění nároků na odpočet v poměrné a krácené výši. Počítání obratu pro povinnou registraci pro neplátce DPH.
 • Zpracování daňových přiznání k dani silniční a k dani z nabytí nemovitých věcí veřejně prospěšných poplatníků

1. Komplexní poradenství pro územně samosprávné celky

 • Krajské úřady
 • Statutární města
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

2. Komplexní poradenství pro příspěvkové organizace

 • Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky
 • Státní příspěvkové organizace

3. Komplexní poradenství pro nestátní neziskové organizace

 • Spolky
 • Sdružení právnických osob
 • Profesní komory
 • Odborové organizace
 • Nadace

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.