Základní informace o společnosti

Obchodní jméno DAŇOVÉ PORADENSTVÍ TOMÁŠ PACLÍK, a. s.
Sídlo náměstí Osvobození 277/18, 789 01 Zábřeh
26849534
DIČ CZ26849534
Telefon +420 583 401 980
  +420 602 529 564
Fax +420 583 401 993
E-mail posta@tomaspaclik.cz


Zveřejnění účetních závěrek dle zákona o obchodních korporacích viz www.justice.cz

Historie a strategie firmy

Od roku 1992 úspěšně poskytujeme služby daňového, účetního a ekonomického poradenství podnikatelům i neziskovým organizacím na celém území České republiky. Od 1.1.2005 pod hlavičkou Daňového poradenství Tomáš Paclík, a.s.

Za dobu svého působení firma získala výsadní postavení v oblasti ekonomických služeb zejména na území střední Moravy.

Stálými firemními klienty jsou jak významné průmyslové podniky regionálního i celostátního významu, mnohé z nich patřící do skupin významných zahraničních koncernů, tak rovněž subjekty místní samosprávy - krajský úřad, statutární města, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. Není výjimkou, že se na nás obracejí i společnosti, pro něž pracují nadnárodní auditorské kanceláře, kterým jsme schopni nabídnout nadstandardní služby v oblasti daňového poradenství. V této oblasti úzce spolupracujeme zejména s partnerskou společností AUDIT TEAM. s.r.o. Daňoví poradci a asistenti pracující ve firmě jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi, specializující se na jednotlivé oblasti daňového práva, účetnictví nebo financí.

Snažíme se k daňové problematice přistupovat komplexně, tj. nejen z pohledu účetnictví či jednotlivých daní, ale zejména z pohledu ekonomického rozhodování pro variantní řešení dané oblasti a systém daní řešíme i z pohledu firemních financí.

U nejvýznamnějších klientů za pomoci metod daňového plánování vytváříme daňový systém, který v návaznosti na finanční plán společnosti umožňuje optimalizovat výši daňové povinnosti klienta z pohledu celkových finančních toků.

Firma nese plnou smluvní garanci za případné škody vzniklé klientům z titulu vykonávání účetního a daňového poradenství a má pro tento účel uzavřenou pojistnou smlouvou s dostatečným finančním krytím.

K jednotlivým klientům volíme individuální přístup, zohledňující jejich styl práce a vnitrofiremní způsob komunikace. Naší snahou je vytvořit systém řešení daňové problematiky v podniku minimálně zatěžující administrativu firmy, umožňující efektivní daňové plánování a optimalizaci daňové povinnosti při eliminaci daňových rizik. Naše úloha pak spočívá v kontrole tohoto systému, zpracování odborných posudků ke složitým problémům, provádění školení pracovníků firmy z daňové a účetní problematiky.


Orgány a vedení společnosti

Představenstvo

předseda představenstva  Ing. Lydie Musilová
člen představenstva Ing. Oldřich Dočekal
člen představenstva Ing. Andrea Hošáková

Dozorčí rada

předseda Jiří Prachař
člen Ing. Antonín Kubíček
člen Michaela Šafářová