Dokumenty ke stažení

Kompenzační bonus – podzim 2020

Daňový liberační balíček

Stručné informace k úlevám v druhé vlně

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

Kompenzační bonus

Finanční zpravodaj 06/2020

Aktuality v rámci nouzového stavu (právnické osoby)

Aktuality v rámci nouzového stavu

Pozvánka na seminář k dani z příjmu

Pozvánka na seminář k DPH

DPH zaokouhlení od října 2019

Novela zákona o EET

Přehled nejdůležitějších změn v novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty k 1.4.2019

GDPR – ochrana osobních dat

EET - další fáze ve vztahu k nálezu Ústavního soudu

Informace k daňovým změnám u příspěvkových organizací

Daň z nabytí v návaznosti na nejnovější rozsudky NSS

Novela DPH k 1.7.2017 – nejvýznamnější změny

Informace k prominutí pokut za kontrolní hlášení

Upozornění na možnost prominutí pokut ve vazbě na kontrolní hlášení